Intra AIUB Programming Contest Fall 21-22 - Senior

Standings
# Name Score Penalty A
1
B
1
C
1
D
1
E
1
F
1
G
1
H
1
1 [18-37021-1] Abdullah All Rawaha Anik 7 1051:47 -2 +2
(223:55)
+4
(37:25)
+1
(116:43)
+1
(202:37)
+1
(190:54)
+2
(67:27)
+1
(112:46)
2 [17-35656-3] Samiul Islam 7 1056:17 +3
(201:36)
+1
(65:54)
+1
(191:29)
+6
(203:30)
+2
(97:52)
+1
(116:10)
+1
(19:46)
3 [18-36883-1] Belal Mahmud Fahim 5 795:24 +2
(163:54)
+1
(120:01)
+1
(123:46)
+1
(135:45)
+1
(231:58)
4 [18-37036-1] ISRAFIL DIGANTA 5 1123:25 +1
(102:19)
+2
(53:59)
+6
(149:29)
+13
(208:27)
+2
(229:11)
-4
5 [18-38054-2] Md. Mobarak Hossain 5 1345:14 +3
(93:51)
+4
(166:43)
+3
(237:33)
+4
(226:41)
+13
(180:26)
6 [19-39560-1] Mohammed Nawshar Ali Khan Nabil 4 763:02 +3
(140:50)
+1
(89:14)
+1
(116:52)
+9
(216:06)
-1
7 [18-36154-1] Md.Atiqur Rahman Rasel 3 206:42 -4 +4
(97:38)
+1
(38:18)
+1
(10:46)
-1
8 [18-36150-1] Umma Atiya Maysha 3 270:19 +1
(94:19)
+2
(124:00)
+2
(12:00)
9 [18-37550-1] Jawahiir Nabhan 3 533:49 -1 -6 +1
(104:03)
+2
(30:59)
+10
(198:47)
-4
10 [18-37271-1] Hasebul Hassan Chowdhury 3 544:56 -1 +2
(73:27)
+4
(127:28)
+9
(104:01)
11 [17-34501-2] MD IMRAN 3 624:28 -2 -1 +1
(141:50)
+2
(168:14)
+4
(234:24)
12 [18-36954-1] Fahim Hossain 3 847:34 -1 +2
(72:50)
+11
(223:29)
+6
(231:15)
-11
13 [18-36802-1] Tushar Biswas 2 372:31 +2
(126:12)
-2 +2
(206:19)
14 [19-39755-1] NILOY AHMED PULOK 2 415:52 +1
(143:16)
+3
(232:36)
15 [19-41468-3] Sheikh Talha Jubayer Rahman 2 458:45 -4 +2
(213:02)
+2
(205:43)
16 [18-36843-1] Sadik Hassan 2 536:55 +9
(216:56)
+1
(159:59)
-5
17 [19-40691-1] Diganto Bhowmik 1 50:08 -1 -3 +2
(30:08)
-3
18 [18-37995-2] hridoy banik 1 93:49 +1
(93:49)
-14 -1
19 [19-40653-1] Ibrahim Adnan Chowdhury 1 116:58 -6 +1
(116:58)
-3
20 [18-37837-2] Md. Tahsinur Rahman Habib 1 127:42 -6 +1
(127:42)
-2
21 [18-38261-2] AFID MD AZWAD 1 133:54 -7 +3
(93:54)
22 [19-41126-2] Rashedul Islam 1 167:52 -4 +4
(107:52)
-5
23 [15-30227-2] Roy Partho Sarothi 1 174:14 -8 +1
(174:14)
-3
24 [18-38429-2] ATANU SAHA 1 187:49 -10 +3
(147:49)
25 [18-37797-2] RASEL KIBRIA 1 188:47 +2
(168:47)
26 [18-37906-2] Afrina Riya Miti 1 203:06 +1
(203:06)
-2
27 [18-38874-3] MOHAMMED ALVY RAHMAN 1 222:12 -1 -1 +2
(202:12)
28 [18-38932-3] Omi Evance Rozario 0 00:00 -3
29 [19-39692-1] Methila Farjana 0 00:00 -1
30 [19-41749-3] Md Abu Sufian 0 00:00
31 [18-37161-1] Shuvra Smaran Das 0 00:00 -1
32 [19-41628-3] Shahrier Hossain 0 00:00 -2 -1
33 [17-35136-2] Md. Jakaria 0 00:00 -2 -2
34 [18-37576-1] Nipu Arafat Hossain 0 00:00 -1 -1 -2
35 [17-35020-2] Rakibul Hasan 0 00:00
36 [19-41055-2] Md Islam Sardar 0 00:00 -2 -5
37 [19-40521-1] Abdullah 0 00:00 -2
38 [18-37299-1] MD. ABE-KAWSAR RASHIK 0 00:00 -1 -2
39 [19-41420-3] Mahadi Hasan 0 00:00 -4
40 [19-41205-2] Shariar Alfaz 0 00:00 -5 -1
41 [19-40868-2] Rehnuma Tabassum Pritee 0 00:00 -1 -1
42 [18-36467-1] Shafin Ahmed 0 00:00 -1
43 [19-40656-1] Syed Yasir Shahriar 0 00:00 -3 -3
44 [19-40538-1] B. M. Mahir Shahriar 0 00:00 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
45 [19-40999-2] D.M. Tareq Annan 0 00:00 -1
46 [19-39348-1] Shoumik Saha 0 00:00 -1 -1 -1 -1
47 [18-38447-2] MD. NASIM UDDIN 0 00:00 -2
48 [18-37844-2] Israfil Hossain 0 00:00 -1
49 [18-39028-3] Chowdhury Ananya 0 00:00 -1
50 [19-41117-2] MD Rokon Islam Emon 0 00:00 -2
51 [18-38760-3] Shahed Chowdhury Omi 0 00:00 -10
52 [19-39886-1] Shakrin Jahan Mozumder 0 00:00 -2
53 [18-37898-2] Nuhan Islam 0 00:00 -1 -1 -1
54 [19-39944-1] Sumona Alam 0 00:00
55 [18-38040-2] Hasan Al Musanna 0 00:00 -9 -2
56 [17-35822-3] MD. Rafat Hossain 0 00:00 -1
57 [18-38957-3] Tausif Fardin Sinha 0 00:00 -2
58 [18-37234-1] Mahabub Alam Khan 0 00:00
59 [18-37990-2] Md. Rasel 0 00:00 -3 -1
60 [19-39597-1] Mehedi Hasan Talha 0 00:00 -2
61 [19-40559-1] Md. Rashedul Islam 0 00:00 -2 -2
62 [18-37104-1] Arshad Shahoriar 0 00:00 -3
63 [19-39297-1] A.B.M. Toufiqul alam Sams 0 00:00 -1
64 [19-40158-1] DEBORAJ ROY 0 00:00 -2
65 [19-39712-1] Kaniz Fatima 0 00:00
66 [18-38181-2] Durjoy Sarker 0 00:00 -2
67 [18-38889-3] Mahedi Hasan Munna 0 00:00 -3
68 [19-39302-1] Md shafwan Ahmed Dehan 0 00:00 -2
69 [19-41002-2] Maizul Islam 0 00:00 -1
70 [18-37266-1] Bazlul Bari Mozharul Haq 0 00:00 -4
71 [18-39135-3] KHAN TAFSHIR AHMED 0 00:00 -1
72 [16-31752-1] Jardary Asif 0 00:00 -2
73 [19-40128-1] Mehedi Hassan Tushar 0 00:00 -3
74 [18-37602-1] Md. Fahim Almas 0 00:00 -1