Intra AIUB Programming Contest Fall 21-22 - Junior

Standings
# Name Score Penalty A
1
B
1
C
1
D
1
E
1
F
1
G
1
1 [20-43206-1] Faisal Amin Abir 5 670:25 +2
(218:50)
-4 +1
(106:30)
+1
(158:01)
+1
(31:47)
+4
(75:17)
2 [20-41908-1] SHAHRIAR MD.NAFIS 5 765:52 -2 +1
(161:39)
+1
(145:12)
+3
(204:40)
+1
(55:43)
+2
(138:38)
3 [20-41959-1] Joy Matubber 4 423:00 +1
(202:40)
+1
(31:11)
+1
(67:23)
+1
(121:46)
4 [20-44367-3] S M Faisal 4 619:53 +3
(193:28)
+1
(96:40)
+1
(177:16)
-5 +1
(112:29)
5 [20-42737-1] Tanzib Hosain 4 639:14 -4 +6
(175:23)
+1
(105:40)
+2
(85:08)
+1
(153:03)
6 [20-41958-1] MD.JAWADUL HASAN 4 1106:22 +2
(239:06)
+4
(220:44)
+13
(170:17)
+1
(156:15)
7 [20-43080-1] ABU SAYEM 3 275:36 -2 +2
(99:19)
+1
(104:26)
+1
(51:51)
8 [20-43103-1] Safwan Bin Rahman 3 333:29 -1 +1
(98:16)
+1
(123:53)
+1
(111:20)
9 [20-42451-1] Shadril Hassan Shifat 3 356:25 -2 +3
(176:54)
-7 +2
(53:26)
+1
(66:05)
-1
10 [20-43677-2] Shajid Kamal joy 3 394:54 -1 +2
(217:49)
+2
(75:34)
+1
(61:31)
-3
11 [20-42374-1] Shaikh Kingshuk Al-Aziz 3 491:25 +2
(149:54)
+5
(196:50)
+1
(44:41)
12 [20-43945-2] Md Sakif Ullah Rafi 2 172:55 -1 -1 +1
(54:36)
+2
(98:19)
-1
13 [21-44504-1] Ridwan Ahmed Arman 2 227:44 -1 +1
(151:48)
+2
(55:56)
14 [20-44316-3] ZARIF HOSSAIN AFIF 2 245:50 -1 +1
(111:33)
+3
(94:17)
15 [21-44588-1] MD ASRAFUL ALAM RATUL 2 255:30 -1 -2 +4
(155:36)
+1
(39:54)
16 [20-43109-1] Shohara Afrin Bika 2 343:02 +1
(108:18)
+3
(194:44)
17 [20-42095-1] Hadiur Rahman Nabil 2 425:52 -1 +2
(182:33)
+2
(203:19)
18 [20-43129-1] Md Sadi Al Huda 2 484:10 -1 +1
(117:57)
+10
(186:13)
19 [20-44242-3] Md Shamim Ahmed 1 66:37 -4 -2 +1
(66:37)
20 [20-43859-2] Arafath Hossen Santo 1 101:35 -1 +1
(101:35)
21 [20-43665-2] AL SHAKIB E ELAHI 1 220:13 -3 +2
(200:13)
22 [20-43583-1] Abu Jubair Bin Amin 1 223:06 -1 -1 -4 -1 +2
(203:06)
-1
23 [20-44273-3] Rezwan Ahmad 1 306:22 -1 +5
(226:22)
24 [20-44064-2] Muntezar Rabbani 1 322:12 -9 +6
(222:12)
25 [20-43867-2] Mahmud Rasel 1 334:04 -12 +7
(214:04)
26 [21-44713-1] Saad Kazi 0 00:00 -10 -2
27 [21-44738-1] Shariar Apurbo 0 00:00 -1
28 [20-42476-1] Humaira Tabassum Sujana 0 00:00 -1 -1
29 [20-43036-1] MONUARE HOSEN 0 00:00 -3 -5 -2
30 [20-42477-1] Hafsa Nur 0 00:00 -1
31 [20-42953-1] MUHAMMUD AL-AMIN RIFAT 0 00:00 -3
32 [20-43780-2] IFTAKHAR AHMED CHOWDHURY 0 00:00 -4
33 [20-42517-1] Md. Fahim Alam 0 00:00 -1 -1
34 [20-44166-2] MINHAJUR RAHMAN 0 00:00 -1 -5
35 [20-42212-1] Zaman Asif 0 00:00 -1 -1
36 [21-45868-3] MD Abu Siyam 0 00:00 -1 -1
37 [21-44375-1] MD ABID HOSSAIN 0 00:00 -1 -3
38 [20-42406-1] Samira Kabir Rima 0 00:00 -1 -1
39 [20-43736-2] mohammad shafin 0 00:00
40 [21-45116-2] TAZDIK HOSSAIN 0 00:00 -1 -1 -1
41 [21-44394-1] Tanbir Yousuf 0 00:00 -3 -4
42 [21-45093-2] Albar Hossain Rafi 0 00:00 -1
43 [20-44161-2] Jahedul Azim Rabby 0 00:00
44 [20-42190-1] MD.SHAHZAD HUSSAIN RAYIED 0 00:00 -1
45 [20-42558-1] Musfiqur Rahman 0 00:00 -2
46 [20-41848-1] ANINDRA DAS BIVAS 0 00:00 -2 -1
47 [20-42526-1] Sarzila Sahrin Jisha 0 00:00 -3 -1
48 [21-45010-2] Mahmud Al Ashiq 0 00:00 -2
49 [20-44176-2] Syeda Sarah Ferdous 0 00:00 -1
50 [21-45390-3] BADHON NATH JOY 0 00:00 -2
51 [21-44877-2] Arif Absar 0 00:00 -2 -1
52 [20-42127-1] SHAZID - BIN ZAMAN 0 00:00 -1 -3
53 [20-41945-1] Rifat Md Iftakhar Hasan 0 00:00 -3 -5
54 [21-45012-2] Tazrif Yamshit Raim 0 00:00 -3 -5
55 [20-42708-1] Sadman Rafi 0 00:00 -4 -1
56 [20-42217-1] Muhaiminul Ashrafee 0 00:00 -1
57 [20-42508-1] Maliha Mehjabin 0 00:00
58 [20-41957-1] Nafiur Rahman 0 00:00 -1 -2
59 [20-42715-1] Protik Acharjay 0 00:00 -2 -4
60 [20-42979-1] KAZI MD. TOWHIDUL ALAM 0 00:00 -1
61 [20-43194-1] SHAFIUL AJAM OPEE 0 00:00 -3
62 [20-42516-1] Nusrat Jahan Maria 0 00:00 -2
63 [20-44085-2] Monkir Chowdhury 0 00:00 -3
64 [20-42618-1] Roy Shaswata 0 00:00 -1
65 [20-41876-1] MAHMUDUL HASAN 0 00:00 -9 -1
66 [20-42180-1] Md. Hasibur Rahman 0 00:00
67 [20-42532-1] Sara Mahjabin. Hridita 0 00:00 -1
68 [20-43661-2] Kazi Rubab Bashar 0 00:00 -1 -2 -2
69 [21-44618-1] TATINEE RAJBANTEE 0 00:00 -1
70 [21-44878-2] Rafid Risun 0 00:00 -1
71 [20-42746-1] Tanvir Mhamud Sarker 0 00:00 -1 -4 -1
72 [20-44191-2] Md. Shafiur Rahman 0 00:00 -1 -28
73 [20-41980-1] MOHAMMED IFTEKHAR 0 00:00 -1 -1 -1
74 [20-43575-1] Partha Roy 0 00:00 -1
75 [20-43742-2] Razoana Sultana Satu 0 00:00 -1
76 [20-42199-1] Dil Mahmud Khan 0 00:00 -1
77 [21-44983-2] Shanzid hasan 0 00:00 -1 -3 -1
78 [20-43666-2] Sadia Afrin 0 00:00 -1 -1
79 [20-42511-1] DOLON AKTER MIM 0 00:00 -1
80 [20-42688-1] MD. Mostafizur Rahman 0 00:00 -1
81 [20-42594-1] Md Mostafizur Rahman 0 00:00 -1
82 [20-43497-1] Meraj-UR-Rahman 0 00:00 -2
83 [21-45001-2] Mehrab Sadman 0 00:00 -1
84 [20-42713-1] MEHADI HASAN SHOJIB 0 00:00 -1
85 [20-42766-1] MD.Mosaddek Hossain 0 00:00 -1
86 [20-41912-1] FAIRUZ ZAHIN SNEHA 0 00:00
87 [20-42042-1] ABU TAHER MAHIM SARKAR 0 00:00
88 [21-45054-2] Kabya Das 0 00:00
89 [20-41914-1] Md. Zawad Hossain Rifat 0 00:00 -1
90 [20-42786-1] MD. RAHAT ANJUM 0 00:00 -1
91 [20-43068-1] Nuhan Ahmed Digonto 0 00:00 -1
92 [20-42161-1] Md. Sazzadul Islam 0 00:00 -1
93 [20-44049-2] Ridowan Ul Alam 0 00:00 -1
94 [20-43417-1] Anny Saha 0 00:00 -1
95 [21-44403-1] MD. FARHAN SADIK 0 00:00 -2 -1
96 [21-45239-2] Abu Naser MD. Arman 0 00:00 -1